Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat

Adatkezelési tájékoztató

A Kandalló Hungária Bt. fontosnak tartja az általa kezelt személyes adatok védelmét és igyekszik betartani a vonatkozó jogszabályok előírásait.  

1. Az adatkezelő a Kandalló Hungária Bt.

Székhelye: 2315 Szigethalom,Váci M. u. 26.

Adatkezeléssel/védelemmel kapcsolatos elérhetőségei: 

email: kandallo@kandallohungaria.hu

telefon: +36 30 9445 978 

2. Adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelő személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Adatvédelmi törvény) előírásait betartva, az érintett hozzájárulása alapján kezel. A szerződéses jogviszony (ajánlatkérések,szerződés, és számla) alapján tárolt adatokat a jogszabályok által előírt ideig kötelesek vagyunk tárolni. A http://www.kandallohungaria.hu ;www.tuzter-valasztek.hu;modern-cserepkalyha.eu weboldal üzemeltetője a Kandalló Hungária  Bt. A weboldal használ cookie-kat. 

3. Az adatbiztonság érvényesülése 

Az Adatkezelő adatkezelési tevékenysége során 

• gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Adatvédelmi tv. rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek, 

• védi az adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

4. Az érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatban 

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél 

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint 

c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. 

Az érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt vagy a rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárításra megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 

A tájékoztatás ingyenes, ha az érintett a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan még nem nyújtott be tájékoztatás iránti kérelmet az Adatkezelőhöz. Az érintett a kérelmét kandallo@kandallohungaria.hu címre, levélben pedig a 2315 Szigethalom,Váci M. u. 26. postacímre juttathatja el. Az Adatkezelő az érintett kérelmére 25 napon belül írásban válaszol. Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. A honlapra látogató a honlap megnyitásával elfogadja a jelen Tájékoztatóban foglalt feltételeket. 

A honlapra látogatók személyes adatait az Adatkezelő nem kezeli.  

Frissítve: 2019.február 02.

A jelen honlap használatával Ön hozzájárul, hogy a böngészője fogadja a cookie-kat. További információk

Tájékoztatjuk, hogy a jelen honlap cookie-kat használ olyan webes szolgáltatások céljából, melyek cookie-k nélkül nem lennének elérhetőek az Ön számára. További tájékoztató

Bezárás